Mega Kampania II

To ogólna nazwa całej kampanii, można powiedzieć że w hołdzie Gladiusowi i innym twórcom „Megakampanii 45” której jest kontynuacją. Tą kampanię łączy z nią główny bohater, oraz tło fabularne. Nazwy własne otrzymały za to poszczególne części tej kampanii, składające się w jedną całość. Pierwsza to „Prywatna wojna kapitana pilota”, druga „Za wolność naszą i waszą” a trzecia „Gorąca wojna”

Tło fabularne:
„MK2” jest kontynuacją fabuły zawartej w Megakampanii 45, którą najpierw streszczę, jednak radzę mieć za sobą tamtą kampanię w chwili rozpoczynania tej:
...Lato 1945 roku, Japonia nadal się broni, wkrótce odbędzie się konferencja aliantów w Poczdamie. Winston Churchill nadal jest premierem po niedawnych, wygranych wyborach, w USA prezydentem po śmierci Roosevelta jest Hary Truman. jednak w ich polityce nastąpił zwrot: powrócili do popierania rządu „londyńskiego” w obawie przed rosnącym imperializmem sowieckim. Po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki Cesarstwo Japonii kapituluje przed aliantami zachodnimi, jednak nie przed ZSRR: Armia Kwatuańska powstrzymuje w Mandżurii siły radzieckie, wciągając je w krwawe walki pozycyjne porównywalne, a nawet większe niż słynne bitwy I Wojny Światowej: pod Verdun i nad Sommą. Zmusza to Stalina do przerzucenia na front dalekowschodni większości swoich sił: wojska okupacyjne w Niemczech zostają uzupełnione przez oddziały 1 i 2 Armii Ludowego Wojska Polskiego. Jednocześnie trwa eskalacja działań rządu londyńskiego: Polskie Siły Zbrojne zostają zreorganizowane i przerzucone do Niemiec zachodnich, samoloty PSP regularnie latają na Polskę i zrzucają ulotki...
Bohater: pilot 1 PLM decyduje się na ucieczkę wraz kilkoma kolegami na zachód: udaje im się, a po krótkim internowaniu zostają wcieleni do Polskich Sił Powietrznych. „Londyńczycy” korzystając z osłabienia Armii Czerwonej i przyzwolenia Wielkiej Brytanii oraz USA atakują. Bohater walczy pod Berlinem i w Polsce. wojna kończy się w grudniu 1945 roku dzięki groźbie użycia przez amerykanów bomby atomowej, Sowieci wycofują się za Bug (Mimo wszystko polecam, aby przed przystąpieniem do mojej kampanii mieć „megakampanię” chociaż raz). Wojna się zakończyła, oddajmy głos weteranowi:
„... Mimo przeciwności udało nam się wygnać Sowietów z kraju: co prawda w ich rękach pozostawały Kresy, ale istniała pewna nadzieja na zmianę tej sytuacji pod postacią zapowiadanego „Plebiscytu”. Ten zdrajca, gen. Lezuraj zginą w katastrofie samolotu którym uciekał podczas odwrotu Rosjan z Warszawy. Nie wyjaśniono co było powodem katastrofy: zestrzelenie przez myśliwiec czy może artylerię opl, lub może inne przyczyny. Co prawda ja wiem swoje: w Wigilię, a więc tego samego dnia, w tamtym rejonie atakowałem ze swoją eskadrą 2 Linsunowy wściekle osłaniane przez Migi-3. Atakowałem jeden z transportowców, ale nie zaliczono mi go jako „prawdopodobny”. Polska wreszcie mogła przystąpić do odbudowy: odbudowywano Warszawę i inne miasta, miasteczka i wsie, w połowie 46 roku zaczęła docierać do Polski, tak jak do innych krajów Europy pomoc z tzw. „Planu Marshalla”. Pierwsze powojenne wybory parlamentarne wygrało PSL Mikołajczyka, które zawarło koalicję ze Stronnictwem Pracy, oraz ogólnonarodowe porozumienie z PPS-WRN i Ligą Narodową. Wybory prezydenckie wygrał były naczelny wódz i dowódca Powstania Warszawskiego: gen. Tadeusz „Bór” Komorowski. Państwo musiało poradzić sobie z problemem niepokojów w Bieszczadach i na Rzeszowszczyźnie: działały tam oddziały ukraińskiej partyzantki, walczące o autonomię i tworzące bazy wypadowe do ataków na Sowietów. Jednak wkrótce, podczas „Kryzysu lwowskiego” i plebiscytu udało się osiągnąć porozumienie: ta część ziemi lwowskiej która przypadła Polsce (granica wschodnia przesunęła się na linię Druskienniki, Lida, Wołkowysk, Brześć na d Bugiem, Bug, dalej na wschód od Lwowa, zostawiając Stryj po stronie polskiej a Stanisławów po radzieckiej do przedwojennej granicy w Karpatach Wschodnich (część Rusi Zakarpackiej wróciła do Czechosłowacji), jako województwo Lwowskie otrzymała autonomię taką jaką miało województwo Śląskie w II Rzeczypospolitej : własny Sejm terytorialny, oraz prawo do działalności i edukacji w języku ukraińskim, przy jednoczesnym zachowaniu praw tamtejszej ludności polskiej. Cały kraj żył normalnie. Warszawa została obudowana i znów zasługuje na miano „Paryża Wschodu”.
A ja? Po wojnie nadal służyłem w 152 Eskadrze Myśliwskiej, zamierzałem pozostać jako zawodowy oficer w lotnictwie, więc podczas demobilizacji musiałem zdać maturę, bo „niefart historii” nie pozwolił mi tego dokonać na tajnych kompletach, a potem rok studiów na Politechnice, na specjalnym kursie dla oficerów. Przeniesiono mnie do 112 Eskadry Myśliwskiej na stanowisko zastępcy dowódcy. Tymczasem na świecie Churchill w wyniku wylewu w lutym 47 ustąpił ze stanowiska premiera: przedterminowe wybory wygrała Partia Pracy, a premierem został Clement Atlee. Państwa Europy zachodniej (w tym Polska i Czechosłowacja), oraz USA i Kanada stworzyły wojskowy Pakt Północnoatlantycki: NATO, zaś Stalin wezwał przywódców krajów komunistycznych do Wilna, gdzie powstała odpowiedź na NATO: Układ Wileński. Dwa sojusze wojskowe czekały nawzajem aż któryś zaatakuje, na co kompletnie się nie zapowiadało. Zaczęto mówić o „Zimnej wojnie” pomiędzy blokami, która może przeciągnąć się w nieskończoność...”

Instalacja:
Archiwum z kampanią proszę rozpakować w tymczasowym folderze, a następnie przenieść odpowiednie foldery do głównego katalogu gry, lub rozpakować archiwum bezpośrednio w nim.

UWAGA:
Kampania wymaga wersji gry co najmniej 4.08 („IL2 1946”), ale będzie działać również na wyższych.
Posiadacze wersji bez zainstalowanych modów: jeśli po uruchomieniu kampanii nie będą widoczne opisy misji proszę usunąć „_ru” z nazw plików Properities w folderze Missions/Campaign/Pl/MK2_1 dla pierwszej części gry, .../HU/MK2_2 dla drugiej i ...Pl./MK2_3 dla trzeciej (jeśli pojawią się dodatkowe minikampanie z tej serii proszę postąpić z nimi tak samo)
Kampanię należy rozpoczynać w stopniu kapitana, z włączoną opcją natychmiastowego sukcesu, oraz startu i lądowania: niektóre misje, ze względów fabularnych są tak skonstruowane, że próby osiągnięcia wszystkich ich celów mogą powodować kłopoty w przejściu całej kampanii, jednocześnie powinno zaczynać sie je na lotnisku.


Z powodu ograniczeń FMB Sowieci występują jako strona „blue”: Niemcy, tak więc wszystkie ich kontakty radiowe będą obywaą się w języku niemieckim. Istnieją 2 rozwiązania tego problemu:
1. Podczas całej kampanii nie przełączać się na częstotliwość wroga
2. Wykonać kopię zapasową folderu samples/speech/de. A następnie skopiować zawartości folderu samples/speech/ru do folderu samples/speech/de
Uwaga: wykonanie w/w czynności, spowoduje, że w całości gry niemieccy piloci będą posługiwać się językiem rosyjskim. Niezbędnym jest, zatem wykonanie kopii zapasowej wskazanej w pkt 1, w celu późniejszego przywrócenia właściwego stanu gry. Będzie ona potrzebna w dalszych częściach kampanii.

Podziękowania:

Edelmann: za „opiekę dydaktyczną” podczas tworzenia kampanii, sprawdzanie mojej „misyjnej” twórczości oraz wprowadzanie do niej poprawek.

Marcinos: za skiny praktycznie wszystkich stron występujących w tej kampanii.

Gladius: za stworzenie „Megakampanii” będącej inspiracją i wzorem, oraz „błogosławieństwo” udzielone projektowi na początku jego istnienia.